מועדון הקוראים בית חורון

מועדון הקוראים | עדכון אחרון: 05/11/2017 18:12

מועדון הקוראים בית חורון עובר בשבועות הקרובים למשכנו החדש בשכונת "הדס". המועדון משרת כ- 350 משפחות הישוב, מקיים פעילויות תרבות ומתחדש חדשות לבקרים. הוא פתוח לתושבי היישוב: חברים ושוכרים, להשאלת ספרי קריאה ועיון.

בעת ההרשמה יש לחתום על תקנון הספרייה ולאשר בכך את הסכמתכם לתנאי ההשאלה (מנויים ותיקים וחדשים).

טופס הרשמה מקוון
https://docs.google.com/forms/d/1EzAjMOhHKsxpQ2S0sawa8ScXc1IuHnBHk1HrK0Ypj1A/edit

 

תקנון הקוראים:

· כל מנוי מייצג משפחה אחת בלבד.

· מנוי זכאי לשאול ספרים בהתאם למספר הנפשות בבית האב, 2 ספרים לכל בן משפחה.

· בעל המנוי אחראי לכל הספרים המושאלים על ידו או על ידי בני ביתו. יש לבדוק את הספר לפני השאלתו. מודגש כי הקורא אחראי לשלמות הספר, תקינותו וניקיונו.

· קורא המחזיר ספר שהושחת, נפגם, מלוכלך או מסומן, חייב בקניית ספר חדש במקומו (עפ"י הנחיית הספרנית). קורא המאבד ספר מתחייב לרכוש ספר אחר (בתיאום עם הספרנית) במקום הספר שאבד, או לחילופין לשלם סך של 80 ש”ח.

· אין להוציא ספר מהספרייה ללא רישום בכרטיס הקורא

· הספרייה רשאית להוסיף או לגרוע ממספר הספרים להשאלה

·  המנוי אינו רשאי להעביר, להשאיל או למסור ספרים לכל אדם אחר

·  ניתן להאריך השאלת ספר, את ההארכה יש לבקש עד יום לפני מועד החזרת הספר. לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שמועד החזרתו עבר ו/או שהוזמן על-ידי קורא אחר. קיימת הגבלה במספר ההארכות שניתן לבצע (פרק הזמן המרבי להשאלה, 90 יום).

· כל יום מעבר לתקופה של 30 ימים מתאריך השאלת הספרים יחשב איחור (אלא אם בוצעה הארכה ועד למקסימום של90 יום, ואז ייחשב כאיחור מסיום תקופת ההארכה)

· קורא המחזיק ספר מעבר לזמן שנקבע, יחויב בקנס של 50 אג' לכל יום איחור ולא יותר מ- 80 ש"ח סה"כ באיחור של פריט אחד.

· על המנוי להודיע לספרנית על שינוי בכתובת המייל וכן על עזיבת היישוב.

· בזמן השהות במקום יש למלא אחר הוראות הספרניות/ים.

· אין להיכנס לספרייה עם אוכל / שתייה (כולל מים).

· יש לשמור על השקט והניקיון.

· בגמר העיון בספרים, יש להחזירם לסלסלאות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים מפוזרים.

· קוראים מתבקשים להשגיח על ילדיהם הקטנים ולא להניח להם "לשחק" עם הספרים.

 

משפחה השוכרת בית ביישוב:

· תפקיד המחאת משמורת ע"ס 80 ש"ח לכל ספר שמושאל. ההמחאה תהיה לפקודת "בית חורון" ללא תאריך הפקדה וללא הכותרת "צ'ק פיקדון". ההמחאה תישמר אך ורק להבטחת החזרת הספרים לספרייה.

· במידה והשוכרים עזבו את הישוב, לא החזירו את הספרים שהושאלו ונותק הקשר עימם, או לא ענו למכתב שנשלח ממועדון הקוראים, או אז רשאי המועדון לרשום את תאריך ההפקדה ולהפקיד את ההמחאה.

·משפחה שתעזוב את היישוב ותחזיר את כל הספרים שברשותה תקבל את המחאת המשמורת בתוך 7 ימי עבודה. במידה ולא יגיעו לקבל את ההמחאה בתוך 30 יום  מועדון הקוראים רשאי להשמיד את ההמחאה בעצמה וללא הודעה נוספת.

 

בברכת קריאה מהנה, יפית הספרנית

052-7086621

[email protected]

 

שעות פתיחת מועדון הקוראים:

יום א' 18:30 – 16:30

יום ב' 18:30 – 16:30

יום ג' 18:30 – 16:30

יום ה' 21:00 – 18:00

 

           

 

בית חורון, בית חורון ד.נ. צפון יהודה 90935
טל: 02-5361061, פקס: 02-5361062, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר
הוקם ע"י MeyData