ועדת ותיקים

(19/12/2018 14:00)

מטרות ועדת ותיקים לשנה הקרובה:

הרחבת פעילות הוועדה על ידי האצלת סמכויות למתנדבים

שיתופי פעולה עם ועדות אחרות

שיתוף נוער הישוב בפעילויות ותיקים

הפעלת משחקייה

הפעלת חוגים תורניים