בני עקיבא

(19/12/2018 12:46)

מטרות הוועדה: מיצוב סניף בית חורון כסניף משמעותי בחיי החברים בתנועה הפועל בהתאם לערכי התנועה ולאופי היישוב (כיישוב מעורב).