תפקידי הועדה

(26/09/2017 14:11)

תפקידי הועדה לבדוק מפעם לפעם את החשבונות, הנכסים וההתחייבויות של האגודה.

ועדת הבקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית.