קבלה לישוב

(26/05/2020 15:21)

קליטת חוץ: ליווי משפחות המעוניינות לרכוש בתים בישוב, משלב מילוי הטפסים, דרך סיור הכרות בישוב, פגישה עם וועדת הכרות יישובית, אבחון במכון, ועדה אזורית ומתן בר רשות.

 

קליטת משפחות לשכירות ביחידות משנה/קרוונים: ליווי המשפחות משלב מילוי הטפסים וועדת הכרות יישובית.

 

קליטת פנים: ליווי וקבלת פניהם של משפחות העוברות לגור בישוב, רוכשים ושוכרים, בחודשים הראשונים, התאמת משפחה מלווה, מפגשי הכרות/גיבוש על מנת שיכירו משפחות חדשות ובכלל את תושבי הישוב.